Sparen - dat doe je vaak omdat je van zekerheid houdt. De zekerheid van spaargeld achter de hand als dat nodig is en/of de zekerheid dat je jouw spaardoel gaat halen. Voor jou als spaarder is het dan ook geen fijn idee als jouw spaargeld niet veilig is. Wat is dat, veilig sparen? Bestaat onveilig sparen ook dan? Hieronder vertellen we je er alles over!

Inhoudsopgave

Wat is veilig sparen?

Met veilig sparen bedoelen we: de zekerheid dat jouw spaargeld niet opeens minder wordt of zelfs kan verdwijnen. Dat je de euro's die jij bij een bank stalt ook - binnen de voorwaarden natuurlijk - terugkrijgt als je daarom vraagt. 

Veilig sparen is gegarandeerd sparen

Gelukkig kennen we een depositogarantiestelsel, waarmee spaargeld vanuit de overheid gegarandeerd wordt. Zolang je met jouw spaarrekening(en) binnen de garantie valt is jouw geld veilig - met als uitgangspunt dat je kunt vertrouwen op een garantie van de overheid. Verderop vertellen we je alles over de spaargarantie in Nederland en in andere landen.

Veilig gedrag op internet

Naast het risico op een faillissement van de bank is er ook nog het risico dat criminelen aan jouw spaargeld kunnen komen. Bewaar je het thuis - dan is dat het risico van inbraak. Staat het bij de bank, dan is er het digitale risico. Na het behandelen van de spaargarantie gaan we hier dieper op in.

Nederlands depositogarantiestelsel

Verreweg de meeste spaarrekeningen en deposito's die je in Nederland kunt openen vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Maar let op: niet allemaal! Daarom maken we in onze vergelijkingen duidelijk in welk land het geld gegarandeerd is. Op buitenlandse garantiestelsels komen we verderop terug. Eerst kijken we naar de garantie die ons Nederlandse stelsel geeft.

Garantiebedrag: dit bedrag is veilig

De basis van het Nederlandse depositogarantiestelsel is dat een bedrag van € 100.000 per persoon, per bank gegarandeerd is. Gaat een bank waar jij geld hebt staan failliet, dan zorgt deze garantie ervoor dat jij je geld netjes terugkrijgt. Dit bedrag is niet uniek voor Nederland - het is Europees vastgesteld. Elke lidstaat van de Europese Unie (EU) is verplicht om zijn burgers deze spaargarantie te bieden.

Garantie per persoon, per bank

De garantie geldt dus per persoon, per bank. Dat betekent dat je bij en/of kapitaal samen met je partner een garantiebedrag van € 200.000 per bank hebt. Het maakt niet uit over hoeveel rekeningen dat geld verdeeld is, het gaat om de bank waar het staat. 

Bankvergunning is leidend

Of preciezer nog: het gaat om de bankvergunning. We hebben namelijk banken die samen onder één vergunning werken. Dat kun je aan de naam van de banken vaak niet zien, je moet het maar weten. Daarom maken wij op verschillende plekken duidelijk onder welke bankvergunning een bank werkt - en of die gedeeld wordt met andere banken.

Kijk maar eens naar ons overzicht van bankvergunningen

Spreiden van je spaargeld

Veilig sparen houdt in dat je ervoor zorgt dat jouw geld altijd volledig onder de garantie valt. Heb je dus meer dan het gegarandeerde bedrag? Dan breng je een deel van je spaargeld naar een andere bank. Een bank die dus onder een andere bankvergunning valt - anders heb je er nog niets aan.

Let op de bankvergunning!

Waarom is het belangrijk om op de bankvergunning te letten? Stel - je hebt in totaal € 180.000 spaargeld. Je houdt de garantiegrens goed in beeld en stalt dus € 90.000 bij één bank en € 90.000 bij een andere. Als beide banken onder één vergunning werken én allebei failliet gaan, dan is onder die ene vergunning maximaal € 100.000 gegarandeerd. Dan moet je dus nog maar afwachten of je de andere € 80.000 terugziet.

Niet voor achtergestelde deposito's

De zekerheid van het Nederlandse  depositogarantiestelsel geldt dus voor spaarrekeningen en deposito's bij banken onder een Nederlandse bankvergunning. Op deze basis geldt wel een uitzondering: de achtergestelde deposito's. Dat zijn deposito's die een hoge rente geven vanwege een lagere zekerheid: bij een faillissement krijg jij je geld pas terug als alle 'gewone' spaarders dat al hebben. Is er dan niet genoeg meer over, dan heb je pech gehad. In ruil voor dat risico krijg je dus een hogere rente. Dat risico wordt niet opgevangen door het depositogarantiestelsel: achtergestelde deposito's vallen hier niet onder. Bij Sparen.com vind je deze deposito's dan ook niet in de  vergelijkingen terug.

Achtergestelde depositos: geen garantie

Achtergestelde deposito's vallen dus niet onder de spaargarantie. Dat moet een bank die zo'n deposito aanbiedt duidelijk aan je laten weten. Toch is het altijd goed om argwanend te zijn als een bank een flink hogere rente aanbiedt dan andere banken in ons land.

Spaargaranties in andere landen

Hierboven zag je al dat het bedrag van de Nederlandse spaargarantie op Europees niveau bepaald is. Dat alle EU landen verplicht zijn hun burgers een garantie van tenminste € 100.000 te bieden. Die garantie is er dus ook in bijvoorbeeld België, Duitsland, Luxemburg, Estland, Tsjechië, Portugal, Italië, Slowakije, Oostenrijk, Kroatië, Letland en Polen.

Vertrouwen op een buitenlandse overheid

De vraag is vervolgens in hoeverre je op de garantie van deze overheden durft te vertrouwen. Immers: als de overheid van een land in financiële problemen komt kan het ook lastig worden om de belofte van het depositogarantiestelsel na te komen. Bovendien kan het qua administratie en communicatie best lastig zijn om je geld terug te halen bij een bank faillissement in een ander land.

Internationale spaarplatforms

Dat laatste bezwaar - de administratie en communicatie - willen zogeheten 'internationale spaarplatforms' wegnemen. Dat zijn organisaties die geld voor jou onderbrengen bij banken in andere EU-landen, zodat je kunt profiteren van de hogere spaarrentes die in sommige landen gelden. Zij regelen dan de administratie en communicatie met de bank in het buitenland - en bij een onverhoopt faillissement verzorgen ze ook jouw aanspraak op het depositogarantiestelsel van dat land.

Buitenlandse bank = buitenlandse spaargarantie?

Nu denk je misschien dat elke bank met een buitenlandse naam onder de spaargarantie van een ander land valt. Dat is niet het geval - er zijn heel wat buitenlandse banken met een Nederlandse bankvergunning. Die vergunning betekent dat ze onder Nederlands toezicht vallen en dat het geld dat je daar onderbrengt ook onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt.

Check het garantie-vlaggetje!

Op onze website is het heel eenvoudig om te ontdekken onder welke spaargarantie een rekening valt: zowel in de vergelijking als in de bank- en rekeninginformatie vind je een vlaggetje dat aangeeft door welk land het geld gegarandeerd wordt.

Vooral in de vergelijking van deposito's zie je veel verschillende vlaggetjes

Spaargarantie per land

Leuk om te weten in welk land het geld bij een bepaalde bank gegarandeerd is, maar wat houdt die buitenlandse spaargarantie in? Je vindt het hieronder terug:

VlagGarantiestelselGarantiebedrag
Belgische depositogarantiestelsel (Belgische Garantiefonds) € 100.000
Nederlandse depositogarantiestelsel € 100.000
Duitse depositogarantiestelsel (Einlagensicherung) € 100.000
Estlandse depositogarantiestelsel (Tagatisfond) € 100.000
Italiaanse depositogarantiestelsel (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) € 100.000
Spaanse depositogarantiestelsel (FGD) € 100.000
Zweedse depositogarantiestelsel SEK 1.050.000
Franse depositogarantiestelsel € 100.000
Finse depositogarantiestelsel € 100.000
Noorse depositogarantiestelsel € 100.000
Tsjechische depositogarantiestelsel (FMGS) € 100.000
Letse depositogarantiestelsel (NGF) € 100.000
Poolse depositogarantiestelsel (BFG) € 100.000
Portugese depositogarantiestelsel (Fundo de Garantia de Depositos) € 100.000
Slowaakse depositogarantiestelsel (Fond ochrany vkladov) € 100.000
Litouwse depositogarantiestelsel € 100.000
Roemeense depositogarantiestelsel (FGDB) € 100.000
Maltese depositogarantiestelsel € 100.000

Garantie in andere valuta

Zoals je ziet geldt bij alle landen een garantiebedrag van € 100.000. Dat komt omdat alle banken op deze site afkomstig zijn uit een land dat onderdeel is van de EU en dat - zoals hierboven al uitgelegd - alle EU landen verplicht zijn hun burgers een garantie van tenminste € 100.000 te bieden. Dat wil niet zeggen dat je ook altijd werkelijk 100.000 euro's uitgekeerd krijgt.

Er zijn namelijk landen die weliswaar onderdeel zijn van de EU maar niet van de Eurozone. Deze landen kennen dus niet de euro als valuta maar hebben een eigen valuta. Op het moment dat het garantiestelsel van toepassing wordt, is het garantiebedrag weliswaar € 100.000, maar die krijg je dan in lokale valuta uitgekeerd. Dan geldt dus dat de regel is dat de garantie 'een bedrag gelijk aan €100.000' is. Bij deze garantiestelsel loop je op dat garantiebedrag dus wel een koersrisico: de uitbetaling in de andere munt moet nog omgewisseld worden in euro's.

Dit geldt voor banken uit Tsjechië (Tsjechische kronen), Kroatië (Kroatische Kuna), Roemenië (Roemeense Leu) en Polen (Poolse złoty).

Voor Zweden geldt een uitzondering: Zweden kent als valuta de Zweedse Kroon. Het garantiebedrag wordt ook in Zweedse kronen gecommuniceerd. Het garantiebedrag geldt dus in Zweedse kronen, maar de Zweedse overheid houdt hierbij de grens van  € 100.000 scherp in de gaten. Als het bedrag in Zweedse kronen door wijzigende valutakoersen substantieel af gaat wijken, wordt het garantiebedrag aangepast. Op het moment dat er een uitkering zou moeten plaatsvinden, dan wordt het bedrag tegenwoordig in euro's uitgekeerd (dit is aangepast in 2024). Je loopt in Zweden - zolang je binnen het garantiebedrag blijft - bij een faillissement dus geen valutarisico. 

Veilig internetsparen

Vrijwel alle bankzaken zijn tegenwoordig digitaal, sparen loopt bijna altijd via internet. Dat kun je spannend vinden - want wat als er gehackt wordt? Ben je dan zomaar je spaargeld kwijt? Als je gaat sparen bij een bank met een minder grote naam heb je die angst misschien eerder dan bij de grootbanken.

Vaste tegenrekening bij betaalbank

Een handige oplossing voor die onzekerheid is dat de meeste internetspaarrekeningen gekoppeld zijn aan een vaste tegenrekening. Je kunt niet zomaar geld overboeken naar een willekeurige andere rekening, het moet altijd via jouw betaalrekening gaan. Een overboekingsopdracht naar een andere rekening wordt simpelweg niet uitgevoerd. Niet als jij die invoert, dus ook niet als een crimineel dat zou doen.

Om vervolgens van je betaalrekening geld over te boeken naar een andere rekening is altijd méér nodig dan alleen maar toegang tot de internetsite met een inlognaam en wachtwoord. Een code via een apparaatje bijvoorbeeld, of een vingerafdruk. Daardoor is het risico dat jouw spaargeld stiekem weggesluisd wordt niet erg groot.

Veiligheidsregels op internet

Verder is het natuurlijk altijd belangrijk om je te houden aan de veiligheidsregels op internet:

  • Houd beveiligingscodes geheim.
  • Zorg ervoor dat jouw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
  • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die je gebruikt voor je bankzaken.
  • Controleer je rekeningen regelmatig.
  • Meld incidenten direct bij de  bank en volg de aanwijzingen op.

(bron: Veiligbankieren.nl)

Houd jij je aan al die regels, dan is de kans op fraude bij internetbankieren heel klein en áls het gebeurt zal de bank jouw schade vergoeden.

Vergelijk en maak de beste keuze!

Er zijn heel veel spaarrekeningen en deposito's om uit te kiezen. Wil je Vrij sparen of de hoogste rente? Misschien jeugdsparen of een deposito? Hier op Sparen.com vind je verschillende vergelijkingen. Zo krijg je de mogelijkheden om te sparen overzichtelijk in beeld en kun je de beste keuze maken.

Ik wil... geen regels

Je wilt sparen zonder voorwaarden, niet moeten voldoen aan allerlei regels van de bank. Dat noemen wij Vrij sparen - waar krijg je de beste rente?

De hoogste rente bij Vrij sparen

Ik wil... sparen voor kids

Jeugdsparen is er in twee soorten: sparen vóór kinderen en sparen dóór kinderen. Allebei belangrijk voor hun toekomst. Welke bank moet je kiezen?

De hoogste rente voor jeugdsparen

Ik wil... een vaste rente

Op spaarrekeningen is de rente variabel. Voor een vaste rente kies je voor een deposito, dan weet je wat je krijgt. Waar is de rente het hoogst?

1 jaar 5 jaar 10 jaar anders

Ik wil... NL garantie

Sparen met de zekerheid dat je jouw geld terugkrijgt - daarvoor zorgt spaargarantie. Bij welke banken spaar je met de Nederlandse garantie?

De hoogste rente uit Nederland

Deze website maakt gebruik van Cookies.